На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.001

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження:

04 лютого 2020 року, 11.00 год.

на здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальності 231 – соціальна робота

Войтовська Алла Іванівна

Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ

Науковий керівник

Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Офіційні опоненти:

Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму

Слозанська Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.002

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження:

04 лютого 2020 року, 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки

Моргай Лілія Анатоліївна

Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)

Науковий керівник

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Офіційні опоненти:

Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Гавриленко Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

 

 

 

Прес-центр УДПУ