На сьогодні науково-педагогічні працівники факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини поєднують практичний досвід своєї спортивної діяльності із науковими дослідженнями. Колектив факультету налічує 23 науково-педагогічних працівника, з них 4 кандидата наук з фізичного виховання і спорту, 7 кандидатів педагогічних наук, 2 заслужених тренера України та 2 аспіранта.

Основними напрямками наукових досліджень є вирішення різних аспектів й проблем у галузі фізичної культури та спорту, педагогіки й здоров’я людини: «Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою» (кафедра теорії і методики фізичного виховання); «Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів» (кафедра спортивних дисциплін) та «Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора і вихователя здорового способу життя» (кафедра медико-біологічних основ фізичної культури).

На кафедрах проходять науково-методичні семінари з проблем педагогіки вищої школи та фізичного виховання учнівської молоді, працюють студентські наукові гуртки й проблемні групи. У 2019 році науковцями факультету проведено 1 міжнародну, 3 всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференції та 10 науково-методичних й науково-практичних семінарів.

Упродовж року науковцями факультету було видано 1 підручник, 2 монографії та 9 навчальних посібників. Результати наукових досліджень викладачів представлено у більш як 50-ти публікаціях, з них: 6 статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. У 2019 році обсяг опублікованих праць склав 120 друкованих аркушів.

Упродовж року 5 співробітників факультету (Карасєвич С.А., Бойко Ю.С., Осадченко Т.М., Маєвський М.І., Ільченко С.С.) пройшли стажування за кордоном, метою якого було вивчення сучасних навчальних методик та інноваційних технологій у закладах вищої освіти в європейському контексті.

В цьому році 2 викладача отримали атестат доцента (Пензай С.А., Осадченко Т.М.). Завершують написання своїх дисертаційних досліджень аспіранти Андрощук О.І. і Танасійчук Ю.М.

Студенти факультету фізичного виховання беруть активну участь у спортивній та науковій діяльності, є учасниками Всеукраїнських олімпіад з фізичного виховання, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, стають переможцями і призерами. У березні березні 2020 року студентка факультету Анастасія Бадяка (керівник- доцент Соколенко Л.С.) отримала диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського студентського творчого конкурсу «Здорова дитина – здорова нація», що проходив у Глухівському національному педагогічному університеті імені О. Довженка.

 В цьому році студенти взяли активну участь у 5-ти науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів, науково-практичних семінарах, організованих на факультеті, де отримали теоретико-практичний досвід в галузі фізичної культури, спорту та здоров’я людини.

Важливе місце у науково-практичній роботі посідають різні форми співпраці факультету з установами освіти, зокрема, участь викладачів кафедр у семінарах та нарадах вчителів, курсах підвищення кваліфікації вчителів; вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду вчителів та тренерів ДЮСШ; запрошення педагогів до проведення навчально-методичної роботи зі студентами тощо.

Всупереч думці, що спорт і наука - поняття непоєднувані, науково-педагогічний колектив факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доводить, що це не так.

Сергій Ящук,
доктор педагогічних наук, доцент,
декан факультету фізичного виховання

Прес-центр УДПУ