Майже три десятиліття працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини досвідчений педагог, знаючий фахівець Соколенко Людмила Степанівна – завідувачка кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Свою долю Людмила Степанівна пов’язала із медициною. Спочатку закінчила Уманське медичне училище(1975-1978р.р.), потім працювала медичною сестрою в Уманській центральній районній лікарні(1978-1981р.р.). Згодом вирішила продовжити навчання в Одеському медичному інституті (1981-1987р.р.), де отримала спеціальність лікар-педіатр, і після закінчення якого одразу ж стала до роботи в Уманській міській дитячій лікарні (1987-1990р.р).

Саме набутий практичний досвід під час роботи в медустановах, як зазначила пані Людмила, допомагає їй нині створювати безпечне толерантне освітнє середовище, соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я студентів, навчати та виховувати фізично і психічно здорового майбутнього вчителя.

Своєму професійному вибору не зраджує і до сьогодні, адже її педагогічна діяльність пов’язана з викладанням предметів медичного спрямування: вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань, педіатрія, анатомія людини,   фізіологія людини, основи медичних знань.

В 2011році Людмила Степанівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності теорія і методика виховання. В 2015році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри валеології та фізичного виховання, а в 2017році призначено завідувачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури.

Людмила Степанівна є автором понад 70 наукових праць, зокрема 5 монографій, 12 навчально-методичних посібників/підручників для викладачів і студентів.

«Під час викладання навчальних дисциплін особлива увага приділяється формуванню ціннісного відношення до здорового способу життя студентської молоді, вироблення професійних навичок: кількісної та якісної характеристики вікових особливостей функціонування окремих органів та систем організму, тестуванню рівня здоров’я школярів, засобам профілактики захворювань і надання першої медичної допомоги при загрозливих для життя станах. У викладацькій діяльності найбільше подобається спілкування з молоддю, допомагати їм вдосконалювати себе в навчальній та майбутній професійній діяльності, досліджувати проблеми формування здорового способу життя, забезпечувати розвиток і вдосконалення функціональних і рухових можливостей молоді. Надзвичайно ціную та поважаю колектив, у якому працюю», – розповіла пані Людмила.

«Початок викладання в університеті завжди пов’язую з видатним науковцем, досвідченим вчителем, прекрасною людиною – кандидатом медичних наук, доцентом, завідувачем кафедрою (на той час) Крохмалем Степаном Степановичем.

Степан Степанович був гарним вчителем, наставником, а навчальний процес спрямовував на забезпечення і контроль належного рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців шляхом упровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, посилення впливу студентського самоврядування на результати навчальних досягнень студентів», – продовжує свою розповідь Людмила Степанівна.

За багаторічну сумлінну працю, успіхи у науковій роботі, активну громадську позицію та соціальну активність, реалізацію соціальних програм, милосердя, гуманність Людмила Степанівна нагороджена численними грамотами Головного управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Уманської міської ради, Товариства Червоного Хреста України.

З нагоди дня медичного працівника щиро зичимо Людмилі Степанівні міцного здоров’я, професійних успіхів, родинного благополуччя і всіх земних щедрот!

Прес-центр УДПУ