22 березня відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми розвитку економіки України» на базі кафедри економіки підприємства та фінансів. Були такі тематичні напрями роботи конференції: фінансові відносини, економіка підприємництва, інвестиційна діяльність та фондові ринки, економіка АПК, управління трудовими ресурсами, регіональна економіка, державне регулювання економіки, економіка туризму та готельного господарства, зовнішньоекономічна діяльність. Приймали участь в обговоренні тем конференції більше 40 студентів з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Уманського національного університету садівництва, Вінницького національного технічного університету, Київського інституту бізнесу і технологій, Київської гуманітарної академії. За результатами конференції буде надруковано збірник наукових праць.