18-19 квітня 2019 року на факультеті іноземних мов відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст».

У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти та здобувачі, керівники навчальних закладів та освітніх установ, викладачі, вчителі, студенти та магістранти, усі зацікавлені проблемами розвитку освітніх систем у глобальному вимірі.

Під час конференції багато уваги приділялося обговоренню інновацій в сучасній середній освіті, вищій школі та питанню іноземних мови в контексті глобалізації та модернізації сучасного світу.

Практичної цінності конференції надали 8 англомовних методичних майстерень, модераторами яких стали представники з Бєльського державного університету імені Алеко Руссо, Київського педагогічного інституту імені Бориса Грінченка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, волонтери з Корпусу Миру та викладачі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Конференція стала поштовхом до інтеграції різних галузей наукового знання, вона привернула увагу не лише педагогів і філологів, а й психологів, економістів, політологів.

Широкий інтерес науковців із усіх регіонів України, Польщі, Білорусії, Молдови, Китайської Народної Республіки, Вірменії, США дає змогу сподіватися, що цей досвід матиме продовження.

Детальніше читайте на сайті.

Прес-центр УДПУ