Підготовку вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці розпочато у 1976 році, коли до фізико-математичного факультету було зараховано 50 вступників на дану спеціальність.

У 1996 році факультет перейменовано у фізико-технічний, а в 2001 у результаті роз’єднання утворилися фізико-математичний та технолого-педагогічний факультети.

З 1980 по 2020 рік здійснено 40 випуски, підготовлено майже 6000 учителів трудового навчання, фізики, креслення, основ інформатики, фізичної культури, безпеки життєдіяльності. У 2012 році вперше випущено спеціалістів за напрямом підготовки «Професійна освіта» за такими профілями: деревообробка; харчові технології; технологія виробів легкої промисловості.

Факультет здійснює неперервну підготовку за освітніми ступенями: «бакалавр» та «магістр» на денній і заочній формах навчання за такими спеціальностями:

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Спеціалізація: інформатика.

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Спеціалізація: фізична культура.

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

015.21 Професійна освіта (Харчові технології).

015 Професійна освіта (Дизайн).

До складу факультету входять три кафедри: професійної освіти та технологій за профілями, технологічної освіти, техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдільності.

Успішно функціонують науково-дослідна лабораторія «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти», «Науково-методичний центр по вивченню художніх ремесел у школі».

Осередком потужної наукової діяльності на факультеті є наукова школа доктора педагогічних наук, професора Коберника О.М. «Актуальні проблеми технологічної підготовки учнів» та доктора технічних наук, професора Азізова Т.Н. «Жорсткість і міцність композитних конструкцій з тріщинами при крученні та її вплив на просторову роботу перекриттів і мостів». 

На факультеті у позанавчальний час виконуюються науково-технічні розробки за участю доцента Мелентьєва О.Б. За результатами діяльності отримано більш як 20 патентів на винаходи, а чотири розробки були впроваджені у виробництво.

Багато років поспіль на факультеті проходить Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи», на якій обговорюються актуальні питання підготовки майбутніх вчителів у контексті Нової української школи; компетентнісного підходу у професійній та технологічній освіті; професійного становлення особистості в контексті Європейської освіти.

Варто відзначити плідну роботу колективу факультету у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та технології», яка проводиться серед вищих та професійних закладів освіти.

Щорічно студенти факультету стають переможцями та призерами у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад.

Міжнародна діяльність факультету спрямована на наукове співробітництво із закордонними організаціями, реалізація якого відбувається через участь викладачів і студентів у конкурсах на міжнародні гранти, проходження стажування, участі у роботі наукових конференцій, з’їздів, семінарів в різних країнах, зокрема, Польщі, Білорусії, Німеччині, Великій Британії. У результаті поетапної системної роботи спостерігається реалізація принципів мобільності студентів та викладачів відповідно до завдань Болонського процесу.

Викладачі факультету активно публікують результати своїх наукових досліджень у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, у виданнях, які мають імпакт-фактор та включені до інших міжнародних наукометричних баз даних.

На факультеті сформувались традиції проведення спортивних заходів, тематичних вечорів відпочинку, КВК, Андріївських вечорниць з ворожінням, смачними варениками, які ліплять самі студенти та кусанням калити, міс та містер факультету. Завдячуючи студентам-іноземцям на факультеті святкується свято Навзуз Байрам. Студенти постійно подорожують історичними місцями та мальовничими куточками України.

Прес-центр УДПУ