Доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання історичного факультету УДПУ імені Павла Тичини Зоя Возна як член підкомісії Науково методичних комісій сектору вищої освіти взяла участь у онлайн-засіданні Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

На засіданні було заслухано виступ Генерального директора директорату фахової передвищої, вищої освіти Олега Шарова. У предметному полі засідання стали завдання сектору вищої освіти науково-методичної ради та науково-методичних комісій МОН у 2021 р. Серед засадничих документів була представлена Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки; Державна програма відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів ЗВО; Законопроєкт «Про освіту дорослих» та ін.

Олег Шаров зупинив увагу учасників зібрання на основних новаціях вищої освіти у 2021 році, серед яких: документи про освіту власного зразка; пілот Єдиного державного кваліфікаційного іспиту; нова редакція ліцензійних умов; допуск приватних ЗВО до державного замовлення; моніторинг працевлаштування випускників; «регульовані» спеціальності. Доповідач детально прокоментував стан і проблеми укладання Стандартів вищої освіти, відзначивши, що станом на 08.02.21р. розроблений 301 стандарт із 354.

Під час обговорення виступу увагу було зосереджено на питаннях, що стосуються сертифікації Національної рамки кваліфікацій, регульованим професіям, моніторингу працевлаштування випускників, міждисциплінарним освітнім програмам та ін.

Детальніше із презентацією виступу можна познайомитися на сайті науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.

Прес-центр УДПУ