Науково-дослідна робота студентів, як складова професійної підготовки, передбачає навчання студентів методології та методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницько-пошуковій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до розв’язання певних наукових проблем.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини особлива увага приділяється підготовці майбутньої генерації науковців. Талановита молодь університету у 2018/2019 н. р. взяла активну участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  різних галузей знань і спеціальностей. До базових закладів вищої освіти студентами нашого університету було подано 65 робіт, 19 з яких відзначені дипломами переможців.

За інформацією Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (лист від 07.02.2020 №22.1/10-322) серед 260 закладів вищої освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини посів 42–44 загальне рейтингове місце та 3 місце серед педагогічних ЗВО.

Такі високі досягнення стали можливими завдяки активному залученню студентів до наукової роботи та участі у проведені наукових досліджень під керівництвом досвідчених викладачів, які кожного року об’єднують студентів у наукових гуртках та проблемних групах.

Вітаємо студентів та їхніх наукових керівників та бажаємо наступних перемог!

Прес-центр УДПУ