В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулась Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми і перспективи».

Ініціаторами проведення конференції виступили кафедри: педагогіки та освітнього менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти, теорії початкової освіти факультету початкової освіти, психології та педагогіки розвитку дитини факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Модератор конференції – Інна Осадченко, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я.А.Коменського УДПУ.

На пленарному засіданні прозвучали доповіді, що викликали значний інтерес серед науковців і студентів, зокрема таких провідних дослідників України та зарубіжжя: Віктора Тарантея, доктора педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи ЗО «Гродненський державний університет імені Янки Купали» («Особенности непрерывного педагогического образования: современное представление» (Республіка Білорусь)); Алли Габінської, кандидата філософських наук, доцента, завідуючої кафедрою психолого-педагогічного супроводу Гродненського обласного інституту розвитку освіти («Цифровое поколение: личностный портрет в контексте образования» (Республіка Білорусь)); Надії Івлєвої, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри країнознавства і туризму Казахського національного педагогічного університету ім.Абая м.Алмати («Формирование духовной культуры молодежи средствами топонимии через краеведение» (Казахстан)); Ганни Турчинової, кандидата педагогічних наук, професора, декана факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П.Драгоманова («Актуальність іншомовної підготовки майбутніх фахівців природничого профілю»).

За результатами роботи конференції обговорена і ухвалена резолюція, спрямована на вирішення актуальних питань, що обговорювалися науковцями, видано збірник тез та готується до видання збірник фахових публікацій.

Прес-центр УДПУ