Разом зi створенням Уманського інституту соціального виховання утворилася бібліотека сучасного Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, яка є однією з найбільших бібліотек міста і має багату та цікаву історію.

Фонд бібліотеки почав комплектуватися з кількох десятків подарованих книг. У спадок сучасній університетській книгозбірні ХХІ століття дісталися книги бібліотек закладів освіти Умані, видання з бібліотек приватних осіб, низки товариств та організацій, громадських діячів ХІХ–ХХІ ст. З перших днів свого існування, бібліотечний фонд досить активно поповнювався завдяки дарункам. Бібліотечні штампи свідчать, що цінні дарунки надійшли від Наукової бібліотеки Інституту української літератури імені Т. Г. Шевченка. Серед подарованих книг є фоліанти з особистих книгозбірень відомих особистостей, зокрема, А. Л. Дробязко, К. К. Лісіціна, П. А. Тутковського та ін. Активну допомогу книгозбірням надавали М. М. Трідріх, Валентин і Марія Крамаренки, І. П. Козицький, О. М. Олійник, С. С. Венжер, С. І. Стаднюк та ін.

До початку Великої Вітчизняної війни бібліотечний фонд нараховував майже 100 тисяч примірників. За часів окупації німецько-фашистські загарбники знищили і пограбували більшість книг (майже 75 тисяч томів). Лише невелику частину книжкового фонду вдалося врятувати під час війни завдяки тому, що були замуровані глухою стіною в підвалі. Здійснили цю благородну місію М. А. Олійник і М. В. Руткевич.

З поверненням викладачів і студентів проводилась робота з відновлення бібліотеки. Книги, що вижили під час війни, безумовно перебували у жахливому вигляді, їх потрібно було чистити, сушити, клеїти. Цим займались бібліотекарі і читацький актив. На прохання міської Ради (по радіо і через газету) почали зносити до бібліотеки книги і жителі міста, меблевий цех виготовив для бібліотеки стелажі, молодь допомогла впорядкувати приміщення.

У 50–60-ті роки ХХ століття відбувалося швидке нарощування величини книжкового фонду. За 10 років він збільшився майже втроє і станом на 01.01.1960 р. було 96932 примірники на суму 507 345, 24 крб.

З часу заснування і до 90-х років фонд бібліотеки формувався планово і систематично, а в 90-ті роки відбулися зміни в суспільстві, які негативно вплинули і на формування бібліотечного фонду. З кожним роком знижувався обсяг нових надходжень, зменшувались кошти на придбання книг та періодичних видань. В той час вагому допомогу у комплектуванні фонду бібліотека отримала від Українсько-американського благодійного фонду «Сейбр-Світло». Починаючи з 90-х років, через недостатнє фінансування бібліотека не має можливості закуповувати, тому більше використовуються можливості книгообміну, який за час існування бібліотеки змінювався як кількісно, так і якісно.

Із 2007 року бібліотека УДПУ переходить на автоматизований облік фондів, приділяє значну увагу формуванню електронних інформаційних ресурсів, надає доступ до друкованих та електронних інформаційних ресурсів, сприяє високій якості навчання та науково-дослідної роботи, електронній доставці інформації користувачам, проводить активну діяльність в галузі каталогізації та створення повнотекстових інформаційних ресурсів.

Сьогодні одним із традиційних джерел комплектування бібліотечних фондів бібліотеки Університету є дарунки. Бібліотека одержувала їх від початку свого існування в значній кількості від бібліотек і видавництв, різноманітних фондів та організацій, редакцій та товариств, союзів та окремих осіб (студентів та викладачів). Особливо багато дарунків почало надходити в роки Незалежності від представників української діаспори (зокрема, М. Коця, О. Горбача, О. Городиського, Л. Винара та ін.). Є сотні книг з автографами, надіслані з Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехословаччини, США, Канади, видані як українською, так і іншими мовами. Так, якщо у 1992 р. кількість подарованих видань складала 7 % від одержаних, то у 2014 р. – 84 %. У 2000-х роках значний внесок у поповнення фонду здійснюють викладачі та студенти Університету та жителі міста.

Ми пишаємося унікальними виданнями, які знаходяться у фондах нашої бібліотеки. Колекція рідкісних книг бібліотеки УДПУ бере початок майже півстоліття тому. Тоді почали збирати та відокремлювати видання ХІХ ст., створювали каталог рідкісних та цінних книг. Сьогодні ця колекція раритетних видань нараховує понад 1 711 примірників, надрукованих із 1890 до 1945 року включно. Для спрощення доступу користувачів до рідкісних видань бібліотекою проводиться оцифрування книжкових пам’яток та надається доступ для читання в мережі Інтернет: https://library.udpu.edu.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia

Виключно важливу наукову, культурну цінність мають книжкові колекції з власних бібліотек відомих українських вчених, подаровані книгозбірні в наш час. На сьогодні в депозитарному фонді зберігається п’ять таких колекцій: С. П. Бевзенка, В. Л. Карпової, Т. П. Маєвської, І. М. Власенка, бібліотеки Інституту мовознавства імені О. О. Потебні.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що фонди бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини поповнювалися документами дуже нерівномірно. У 1970 р. вони становили 111 238 од. збереження, у 1971–1990 рр. – зросли на 91 тис. од., у 1991–2010 рр. –  збільшилися лише на 20 тис. од., а вже станом на грудень 2019 року фонд бібліотеки становить більше 420 тисяч примірників, який складається з книг, брошур, періодичних видань, електронних носіїв, дисертацій та авторефератів. Електронний каталог бібліотеки університету нараховує 84 018 бібліографічних записів і 123 616 примірників документів.

Зрозуміло, що такий значний обсяг фондів бібліотеки вимагає збільшення площ її приміщень, покращення умов зберігання та доступу до них. У 2019 році вперше здійснено капітальний ремонт приміщень бібліотеки, відділу комплектування та наукової обробки документів, приміщення для зберігання книг (книгосховища); інформаційно-бібліографічного відділу.

Обслуговування користувачів здійснюється у шести читальних залах. Сьогодні бібліотекарі проводять низку культурно-просвітницьких заходів, постійно розширюють та активно впроваджують нові форми роботи. Протягом року експонуються тематичні книжкові виставки, відкриті перегляди, проводяться дні інформації, бібліографічні огляди, складаються тематичні та рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики, презентуються віртуальні виставки.

Тому колектив Університету і надалі сподівається на підтримку органів місцевого самоврядування, виконкому міської ради щодо надання додаткових площ для створення Наукової бібліотеки – культурно-освітнього осередку з вільним доступом для всіх жителів міста, студентської молоді. Це сприятиме створенню необхідних умов для збереження та ефективного використання бібліотечного фонду, його раритетних видань, значна частина яких на даний час зберігається у підвальному приміщенні.

Прес-центр УДПУ