10 лютого 2021 року виповнюється 29 років активної діяльності науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта».

Науковo-дослідна лабораторія «Екологія і освіта» є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Свою діяльність вона спрямовує на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з різних напрямів екології для формування екологічної свідомості, світогляду, культури у майбутніх фахівців та підвищення якості їх підготовки в галузі екології і охорони навколишнього середовища.

Координатор діяльності лабораторії − Інститут агроекології і природокористування НААН України.

З моменту створення лабораторії у 1992 році і до 2019 року її незмінним керівником була кандидат біологічних наук, доцент Гончаренко Ганна Євдокимівна. У 2019 році лабораторію очолила професора Совгіра Світлана Василівна.

Багато років поспіль співробітники лабораторії «Екологія і освіта» успішно проводять наукові дослідження, організовують експедиції з вивчення фауни і флори в умовах антропогенної трансформації Побужжя. Зібрані матеріали знаходять місце в щорічному збірнику наукових праць «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ», в монографіях, посібниках.

Досвід природоохоронної роботи екологічної лабораторії висвітлюється в періодичних виданнях, на радіо та телебаченні. Багато зусиль приділяється зміцненню матеріально-технічної бази лабораторії.

За 2020 рік співробітниками науково-дослідної лабораторії здійснено таку роботу:

- створено гідрологічний заказник «Каскад джерел» в урочищі Павлівка Гайсинського району Вінницької області;

- відповідно до міжнародних та всеукраїнських екологічних дат разом з освітніми закладами здійснено такі заходи: ЗШ №8 Умань – упорядкування шкільного саду; с. Бузівка – облаштування природного місцевого джерела; с. Степашки – упорядкування природних джерел, оновлення шкільного саду; с. Сумівка – консультативна допомога в оновлені території шкільного лісництва; с. Роги та с. Тальянки – участь у створенні алеї рослин родини лілійних;

- до Всеукраїнського Дня екологічних знань упорядковано територію «Алеї бузків» на агробіостанції університету. Здійснено весняне омолодження кущів бузку, підрізку рослинних залишків пряно-ароматичних культур та висівання чорнобривців;

- участь у відкритті музею, експозиція якого присвячена землякам – учасникам антитерористичної операції, серед яких є науковці та студенти спеціальності «Екологія»;

- проведено наукову екологічну експедицію в Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» (Вінницька область, Чечельницький район) Дослідження проводилися в локаціях: урочище «Вишенька», рекреаційному пункті «Криниця Лотоцького», групі джерел «Берізки» (гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення) та «Три криниці» (гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення) в урочищі «Лісгора». Досліджувалися параметри стану водних природних джерел, ґрунту, здійснювалося вимірювання радіаційного фону цих територій. Завершальним етапом роботи було підписання договору про співпрацю між УДПУ імені Павла Тичини та НПП «Кармелюкове Поділля», залучення дирекції парку в якості стейкхолдерів для спеціальності «Екологія»;

- в рамках проєкту міських досліджень ЛУН Місто Air (інтерактивна карта якості повітря в Україні) за ініціативи лабораторії встановлено стаціонарний прилад для дослідження якості повітря (вимірювання концентрації шкідливих наддрібних часточок – PM 1, PM 2,5, PM 10). Розпочато співпрацю із громадською спілкою «Професійна асоціація екологів України» (заключено меморандум про співпрацю);

- участь екологів у Міждисциплінарній Європейській студії «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку» у рамках Програми ЄС Еразмус+ Жана Моне у форматі ZOOM;

- видано збірник наукових праць «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ». Випуск 24;

- проведено V Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті»;

Опубліковано 2 монографії іноземною мовою, 3 статті у науково-метричній базі даних Scopus, 4 статті у фахових виданнях України.

Отож, чергова річниця науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» – це нагода розповісти про її здобутки і напрацювання, подякувати за проведену роботу і побажати подальших успіхів.

Прес-центр УДПУ