Накова програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета нукової програми. Формування системи професійних компетентностей управління бізнесом  підприємства та практичних навичок  щодо  організаційно-управлінської. аналітичної, консультативної, проектної та науково-дослідницької роботи. Загальна мета програми - це розвинути в аспірантів дослідницькі навики в предметній області високого рівня за рахунок їх глибокого розуміння більш загальних дискусій на тему економічного розвитку та ролі управління національним господарством

Працевлаштування. Вимогами до посад є наявність завершеного навчання проведення досліджень високого рівня та досвід у громадській/приватній адміністрації, підприємствах та їх підрозділах різної форми власності та організаційно-правової форми господарювання. малих підприємствах. відділах управління й стратегічного розвитку, інформаційно-аналітичних підрозділах та організаціях, регіональних органах управління дослідницькій та викладацькій роботі у вищих навчальних закладах та дослідницьких установах.Вимогами до посад є наявність завершеного навчання проведення досліджень високого рівня та досвід у громадській/приватній адміністрації, підприємствах та їх підрозділах різної форми власності та організаційно-правової форми господарювання. малих підприємствах. відділах управління й стратегічного розвитку, інформаційно-аналітичних підрозділах та організаціях, регіональних органах управління дослідницькій та викладацькій роботі у вищих навчальних закладах та дослідницьких установах.

Подальше навчання.Є доступними деякі дослідницькі стипендії, що можуть містити додатковий освітній компонент.Є доступними деякі дослідницькі стипендії, що можуть містити додатковий освітній компонент.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Очікується