Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Мета освітньої програми. Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.

Працевлаштування. Робота за фахом: менеджером з адміністративної діяльності, менеджером з логістики, менеджером з постачання, менеджером із зв’язків з громадськістю, менеджером із зовнішньоекономічної діяльності, менеджером підприємства, установи, організації та їх підрозділів, менеджером з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджером з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджером у сфері надання інформації, менеджером з питань регіонального розвитку, менеджером із комунікаційних технологій.

Подальше навчання. Мають право продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Очікується акредитація