Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Молодший бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2019 р.), введена в дію 02.09.2019 р. наказом ректора №649 о/д від 30.08.2019 р.

Мета освітньої програми. Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на організацію процесу обслуговування споживачів у закладах готельного і ресторанного господарства. Реалізуються на основі системи набутих загальних та фахових компетентностей для здійснення виробничих функцій, вирішення завдань професійної діяльності, розв’язання типових спеціалізованих задач та практичних проблем у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, забезпечення здатності випускника здійснювати професійну діяльність на первинній посаді одразу після закінчення закладу освіти.

Працевлаштування. Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010: фахівець з готельного обслуговування;  організатор туристичної і готельної діяльності; помічник керівника малого підприємства без апарату управління;  службовці, що обслуговують клієнтів;  адміністратор (господар) залу; ресепшіоніст;  мeтродель;  бармен;  офіціант;  офіціанти та буфетники;  бармен;  консьєрж готельного комплексу;  портьє;  працівник закладу ресторанного господарства.

Особливості програми. Особливість освітньої програми полягає у організації освітнього процесу, що поєднує теоретичне навчання та практичну підготовку; розкриває перспективи ступеневої та неперервної підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи. Підготовка фахівців для індустрії гостинності зумовлена особливостями регіонального розвитку готельно-ресторанного господарства та реалізується із залученням професіоналів практиків. Формує фахівців з новим, перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи організації готельно-ресторанної діяльності, але й удосконалювати їх на базі сучасних досягнень.

 

Наявність акредитації. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2026 р.
(Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1936)

  

x