Мета освітньої програми. Забезпечення підготовки компетентного фахівця,  який володіє основними знаннями, а також базовими й професійними компетентностями, здатного вирішувати завдання навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення.

Працевлаштування. Сфера працевлаштування – заклади дошкільної, загальної середньої освіти загального та спеціального призначення, заклади дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри на посаді «Асистента вчителя-логопеда» за Класифікатором професій ДК 003:2010.

Особливості програми. Програма спрямована на підготовку фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, розвиток загальних і фахових компетенцій у ході навчальної та виробничої педагогічних практик і науково-дослідної підготовки (виконання курсової роботи). В освітньому процесі використовуються інноваційні психолого-педагогічні технології, реалізується системний підхід у формуванні змісту профільно-зорієнтованих навчальних дисциплін.

Академічна мобільність. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.