Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей раннього, дошкільного віку в закладах системи освіти і сім’ї, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосовуванням теорії та методик дошкільної освіти.

Працевлаштування. 3320 – Вчитель з дошкільного виховання.

Особливості програми. Здобувач початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти набуває здатності встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами; організовувати роботу з батьками та іншими суб’єктами освітнього процесу; планувати освітньо-виховну роботу з урахуванням вікових і індивідуальних можливостей дітей дошкільного віку та складати прогнози щодо її ефективності.