Освітньо-професійну програму   Середня освіта (Географія) запроваджено з 2017 року

Мета: забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, педагогіки та методики освіти, здатності до виробничої і педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів; набуття академічної та професійної кваліфікації для викладання географії у вищій школі.

Сфера працевлаштування: заклади середньої освіти, центри туризму та рекреації.

Професійні назви робіт: вчитель географії.