Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 034 Культурологія
Факультет/Інститут: Факультет філології та журналістики
Кваліфікація: Культуролог, викладач українознавства

Освітня програма запроваджена 2016 року.

Мета програми: підготувати висококваліфікованих спеціалістів  культурологічного профілю, викладачів українознавства закладів загальної середньої та вищої освіти як носіїв національних цінностей, здатних до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, збереження надбань українознавства для інтелектуального і державного розвитку в умовах глобалізації.

Академічні права випускників.

Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Професійні права випускників.

Магістр може працювати в освітній, науковій та літературно-видавничій галузях; забезпечувати освітній процес у закладах середньої, професійної та вищої освіти; у наукових та науково-дослідних установах; в органах державної виконавчої влади; в апараті (секретаріаті) органів місцевого самоврядування; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Випускники програми спрямовані на освітню діяльність відповідно до чинного Національного класифікатора України (ДК 003:2010). Фахівці здатні обіймати такі первинні посади:

 • 2310.2 – викладач закладу вищої освіти;
 • 2320 – вчитель закладу загальної середньої освіти;
 • 2340 – вчителі спеціалізованих навчальних закладів;
 • 2351.1 – молодший науковий співробітник;
 • 2352 – інспектор вищих навчальних закладів; інспектор шкіл;
 • 2359.1 – інші наукові співробітники в галузі освіти;
 • 2359.2 – організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • 249 – професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання;
 • 2419.3 – консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);
 • 244.1 – фольклорист;
 • 2447.1 – науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2447.2 – фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. 

Здобувачі вищої освіти цієї програми можуть провадити економічну діяльність (за Класифікацією видів економічної діяльності 009:2010) у галузі загальної середньої (85.31) та професійно-технічної освіти (85.32).

x
ankara escort bayan