Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Факультет/Інститут: Факультет дошкільної та спеціальної освіти
Кваліфікація: Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Гувернер. Вчитель початкової школи

Мета. Забезпечити підготовку фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей раннього,  дошкільного та молодшого шкільного  віку в закладах системи освіти і сім’ї.

Працевлаштування: Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Гувернер. Вчитель початкової школи.

Особливості програми. Здобувач вищої освіти набуває здатності встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами; організовувати  роботу з батьками та іншими суб’єктами освітнього процесу; планувати освітньо-виховну роботу з урахуванням вікових і індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку та складати прогнози щодо її ефективності.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24008711. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 р. протокол № 136 (наказ МОН України від 12.06.2019 р. № 821)

x