Освітньо-професійну програму   Середня освіта (Географія. Біологія) запроваджено з 2017 року

Мета: забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, педагогіки та методики освіти, здатності до виробничої і педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Сфера працевлаштування: заклади середньої освіти.

Професійні назви робіт: вчитель географії; вчитель біології; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; педагог-організатор; організатор краєзнавчо-туристичної роботи