Освітньо-професійну програму Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія  запроваджено з 01.09.2018 року

Мета: формування у випускників загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної біологічної освіти; здатностей дослідження і оцінки педагогічних, психологічних та біологічних явищ, інтерпретація та використання їх результатів у професійній діяльності; отримання студентами знань та вмінь у галузі педагогіки, психології, біології, із широким доступом до працевлаштування; інтересу до подальшого навчання та зацікавленості до більш поглибленого вивчення окремих областей педагогіки, біології та психології.

Сфера працевлаштування: професійна діяльність галузі біологічних досліджень та закладах освіти.  

Професійні назви робіт:  

Посади за ДК 003:2010:

2 Професіонали 

23 Викладачі 

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів    

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

232 Викладачі середніх навчальних закладів 

2320 Викладачі середніх навчальних закладів 

234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

235 Інші професіонали в галузі навчання 

2351 Професіонали в галузі методів навчання 

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання) 

2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання 

2445  Професіонали в галузі психології 

2445.1 Наукові співробітники (психологія) 

2445.2 Психологи