Освітньо-професійну програму   Середня освіта (Географія. Біологія) запроваджено з 2018 року

Мета: забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, педагогіки та методики освіти, здатності до виробничої і педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів; набуття академічної та професійної кваліфікації для викладання географії у вищій школі.

Сфера працевлаштування: заклади вищої школи.

Професійні назви робіт: вчитель географії, вчитель біології та основ здоров'я.