Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Факультет/Інститут: Природничо-географічний факультет
Кваліфікація: бакалавр з екології

Освітньо-професійну програму «Екологія» запроваджено з 2016 року.

Мета: професійна підготовка фахівців з екології на якісно новому рівні, яка формує у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Сфера працевлаштування: регіональні та місцеві органи охорони природи й управління природокористуванням; екологічні структури на підприємствах всіх галузей промисловості і сільського господарства; оперативні міські екологічні служби; екологічні організації та служби, які здійснюють екологічний менеджмент, аудит і страхування; ремонтно-будівельні організації, що здійснюють експертну діяльність на початку будівництва житлових будинків, заводів, об’єктів транспортних доріг в різних приватних компаніях; державні структури, органи контролю та нагляду за станом навколишнього середовища, служби системи моніторингу довкілля; хіміко-аналітичні лабораторії, науково-дослідні організації; заклади середньої вищої та позашкільної освіти; заповідники, природоохоронні установи та організації; екологічна поліція, митна служба та карантинна інспекція; фонд охорони навколишнього середовища.

Професійні назви робіт: інспектор з використання водних ресурсів, інспектор з охорони природи, інспектор із захисту рослин, технік (природознавчі науки), технік із лісозаготівель, технік лісового господарства, технік мисливського господарства, консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі; інші державні інспектори.

x