Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія
Факультет/Інститут: Природничо-географічний факультет
Кваліфікація: бакалавр біологія

Освітньо-професійну програму Біологія запроваджено з 01.09.2018 року

Мета: формування у випускників здатностей дослідження і  оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, представлення, інтерпретації та використання результатів біологічних досліджень; отримання студентами знань та вмінь у галузі біології із широким доступом до працевлаштування, інтересу до подальшого навчання та зацікавленості до більш поглибленого вивчення окремих областей біології.

Сфера працевлаштування: професійна діяльність галузі біологічних досліджень

Професійні назви робіт: лаборанти в галузі біологічних досліджень; асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 

x