Освітньо-професійну програму Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Хімія  запроваджено з 01.09.2018 року

Мета: формування у випускників загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього й інноваційного характеру в галузі сучасної біологічної та хімічної освіти; здатностей дослідження і оцінки педагогічних та біологічних явищ, хімічних процесів, інтерпретація та використання їх результатів у професійній діяльності; отримання студентами знань та вмінь у галузі педагогіки, біології, хімії із широким доступом до працевлаштування; інтересу до подальшого навчання та зацікавленості до більш поглибленого вивчення окремих областей педагогіки, біології та хімії.

Сфера працевлаштування: професійна діяльність галузі біологічних досліджень та закладах освіти.  Професійні назви робіт:  

Посади за  ДК 003:2010:

2 Професіонали

2146 Професіонали в галузі хімічних технологій

2146.1 Наукові співробітники (хімічні технології)

23 Викладачі

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

232 Викладачі середніх навчальних закладів 

2320 Викладачі середніх навчальних закладів 

234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

235 Інші професіонали в галузі навчання 

2351 Професіонали в галузі методів навчання 

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання) 

2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання