Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія)
Факультет/Інститут: Історичний факультет
Кваліфікація: вчитель історії, вчитель географії (професійна), магістр освіти (академічна)

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2017 р.), введена в дію 01.09.2017 р. наказом ректора № 1762 від 31.08.2017 р.

Мета освітньої програми. Підготовка вчителя історії та вчителя географії з глибокими фундаментальними знаннями, навичками міждисциплінарного історичного дослідження, конкурентоспроможного фахівця, здатного будувати свою діяльність на основі проектування, креативного та творчого підходу, та забезпечувати зв’язок між історичною наукою і суспільною свідомістю у науковій та педагогічній діяльності.

Працевлаштування. Випускники можуть займати посади вчителя історії у загальноосвітніх навчальних закладах, вчителя географії, організатора освіти, працівника громадсько-суспільних та культурних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Особливості програми. Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану історичної науки, орієнтує на актуальну спеціалізацію (географія), в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку ініціативних фахівців, здатних генерувати нові ідеї та знання на базі сучасних досягнень науки, готових до безперервного і актуального навчання.

Академічна мобільність. Підчас навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24003352. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 р. № 13).

x