Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на засадах нової філософії освіти професійно застосовувати на практиці фундаментальні знання з теорії та практики організації освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, спеціальних та реабілітаційних закладах освіти, у роботі із особами із порушеннями психофізичного розвитку.

Працевлаштування. Магістр освіти може займати посади в закладах спеціальної освіти, закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, навчально-реабілітаційних    центрах, інклюзивно-ресурсних центрах, закладах системи МОН, МОЗ, Міністерства соціальної політики для осіб з особливими освітніми потребами.

Особливості програми. Магістр спеціальної освіти набуває здатності планувати та управляти освітнім процесом у закладах спеціальної освіти та закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, здійснювати моніторингову, просвітницьку, адміністративну психолого- педагогічну, реабілітаційну діяльність, визначати освітню траєкторію дитини з особливими освітніми потребами.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24003356. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 р. № 13)