Орієнтація програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану педагогіки, психології та технологічних процесів виготовлення харчової продукції, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра інженера-педагога (теоретична та практична).

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Вища освіта за першим (бакалаврським) рівнем у галузі професійної освіти та харчових технологій з відповідним акцентом на психолого-педагогічних дисциплінах та курсах, які забезпечують практичну підготовку інженера-педагога у сфер харчової промисловості.

Особливості програми: Спеціалізація програми орієнтована на підготовку фахівців для професійних навчальних закладів, харчових підприємств і закладів ресторанного бізнесу регіону.