Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління та адміністрування, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Працевлаштування. Фахівець може займати первинні посади

(за Класифікатором професій України ДК 003:2010):

1120 – Вищі посадові особи державних органів влади;

1142 – Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок;

1210 – Керівники підприємств, установ та організацій;

14 – Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Робота за фахом: менеджером (управителем) з адміністративної діяльності, менеджером (управителем) з логістики, менеджером (управителем) з постачання, менеджером (управителем) із зв’язків з громадськістю, менеджером (управителем) із зовнішньоекономічної діяльності, менеджером (управителем) підприємства, установи, організації та їх підрозділів, менеджером (управителем) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджером (управителем) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджером (управителем) у сфері надання інформації, менеджером (управителем) з питань регіонального розвитку, менеджером (управителем) із комунікаційних технологій.

Подальше навчання. Можливість продовжувати навчання на освітньому і науковому ступені доктора філософії (має право вступу до аспірантури), підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту..

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2489171. Термін дії сертифіката до 01 липня 2022 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 2 березня 2017 р. протокол № 124 (наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 1565)