Основні положення для авторів

Повнометражні папери

Рукописи (3 копії) написані англійською мовою разом із супровідним листом від відповідного автора повинні бути представлені одному з редакторів основними тезами, оскільки текстовий файл зберігається у Microsoft Word у форматі RTF або ASCIL. Також необхідно прислати електронний варіант. Перед впорядкуванням роботи необхідно перевірити орфографію, пунктуацію, структуру речення, інтервальне дотримання, розмір, послідовність використання форм і описів. Необхідно перевірити посилання. Переконайтеся, що всі цифри і цитати, які згадуються, відповідають всім посиланням за текстом. Невідповідні рукописи (напр. невідповідний формат, надмірна довжина) можуть бути повернені для попереднього технічного перегляду.

Символи(копії, зразки) повинні бути збережені як окремі автономні файли, не вкладені як частина текстового файлу. Перевага надається виконанню на основі векторного аналізу, створених на 100% зображенні. До загального обсягу роботи не входять тези, додатки, списки використаних джерел, таблиці та малюнки, які повністю займають площу сторінки. Сторінки мають бути пронумеровані. Заголовки мають бути виділені жирним шрифтом. Текст має бути надрукований шрифтом Times New Roman. Текстовий редактор Word з інтервалом 1,5. Відстань між заголовками та текстом має дорівнювати 3-4 інтервали.

Не використовуйте абзаци, не користуйтеся порожніми лініями між ними. Використовуйте шрифт символи для знаків і спеціальних образів. Не користуйтесь редакторами вирівнювання або примітками на ваших файлах RTF.Збережіть вирівнювання як зображення. Вирівнювання мають бути пронумеровані послідовно арабськими цифрами, круглими дужками справа.

Оформляйте свій рукопис наступним чином: заголовок, автор, адреса, резюме, ключові слова, вступ, матеріали і методи, результати.

Титульна сторінка: назва статті, ім’я автора, відомості про автора (відділ, заклад, місто, держава). Титульна сторінка включає e-mail, № телефону, номер факсу, e-mail адреса відповідного автора.

Резюме включає не менше, ніж 200 слів. Повинне бути написане одним параграфом під відповідними заголовками:

мета;

методи;

результати;

висновки.

Оглядові статті також вимагають резюме, але не вимагають бути написані за цими заголовками. Резюме не включає довідникової літератури.

 

Ключові слова не використовуються у заголовках (до 8).

Таблиці: повинні бути на окремій сторінці з двома пропусками, з послідовною нумерацією (Арабські цифри), які відповідають сторінці в тексті і підходять сторінці в Журналі. Використовуйте таблиці, а не пропуски в окреслюванні колонок. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок (виділений жирним шрифтом), який розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

 

Ілюстрації: (фото, малюнки, діаграми, схеми) мають бути в кожному файлі, пронумеровані в одній послідовній серії Арабських цифр, в якому вони цитуються за текстом і проектуються, щоб відповідати розміру сторінки Журналу. Заголовок друкується під кожною ілюстрацією. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Номер малюнку, його назва та пояснювальні підписи розміщують на зворотній стороні. Всі ілюстрації виконують у форматі TIFF, JPE, G або GIF чорно-білим форматом. Кольорові ілюстрації можливі, але автор повинен заплатити кошти (30$ за ілюстрацію).

 

Абревіатура. Користуйтеся скороченнями, економно забезпечте список усіх нестандартних скорочень на окремій  сторінці перед сторінкою довідникової літератури. Для всіх вимірів користуйтесь метричною системою (см, мм, м). Визначте всі символи, використані у формулах. Коли символи визначені, додайте їх до списку скорочень. Не скорочуйте слова Таблиця чи Цифра у заголовках або текстах.

 

Підтвердження: Усі підтвердження (у тому числі і надання фінансової підтримки) друкуються в одному абзаці, перед довідниковою сторінкою. Необхідно, щоб автори рукописів, представлених TJS, повідомили про джерело всього фінансування, яке дозволило дослідження.

 

Розмір: Рукописи мають бути не більше 6-7 друкованих сторінок Журналу. Це значить, що розмір рукописів має бути обмежено до приблизно 15 машинописних з двома пропусками сторінок з тезами, додатками, таблицями). Більші за розміром роботи можливі, але будуть прийняті, якщо вони становлять цінність.

 

Міні-оглядові папери. Ці папери мають бути в кількості 18-20 друкованих листів з подвійними пропусками. Список довідкової літератури має містити найбільш значущі статті. Список використаних джерел, цитування повинні бути пронумеровані в порядку, у якому вони процитовані в тексті. Цитати в тексті відповідають Арабській нумерації і позначаються круглими дужками, наприклад, (1), (2-5). Необхідно уникати зноски неопублікованих особистих комунікацій. Абревіатура до журнальних імен повинна відповідати Бібліографічному Довіднику для Видавців і Авторів (Американська спілка хіміків, Вашінгтон. Д.С.). Зноски повинні дотримуватись відповідних стилів і пунктуацій. Журнальна стаття: Пічет-Мілер. і – Джамалі Ф., враховує не лише загальну кількість цитувань, але і зважені показники цитувань.

 

Рукописи відправляють або емейлом, або комп’ютерним диском (3 1/2). Якщо робота виконана на диску, нанесіть на нього індефікаційну інформацію; вид комп’ютерного обладнання, формат диску і назва файлу поряд з ім’ям автора і заголовка. Зберігайте диск в конверті для дисків чи в захисній картонці.

 

Підписка: Журнал виходить 4 рази в рік. Для клієнтів в Болгарії встановлена норма 100IV; індивідуальна ставка: 50IV. Для клієнтів в інших країнах $100. Індивідуальна ставка %50. Ціни включають поштові витрати і підлягають зміні без сповіщення. Підписка приймається заздалегідь. Замовлення для підписок і запитів копій зразка треба відправити на адресу Редакційного Офісу.