Studia Europaea Gnesnensia – це науковий збірник міждисциплінарного характеру, у якому розміщуються публікації та рецензії. 

Окрім польської, статті та рецензії можуть бути написані англійською, французькою, німецькою, іспанської та італійською мовами. Структура статті

Текст роботи не має перевищувати 20 сторінок (міжрядковий інтервал – 1.5), коротка анотація (2-3 речення, які визначають мету статті, підкреслюють постановку та обґрунтування актуальності проблеми, а також методи дослідження); ключові слова (декілька найбільш важливих слів, які характеризують роботу); висновок (включає стислий опис провідних тез статті та найбільш важливі висновки).

Анотація, ключові слова та висновок роботи, написані польською мовою будуть надруковані англійською; анотація та ключові слова написані перечисленими вище п’яти мовами, будуть надруковані англійською в той час як висновок – польською. 

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт.

Всі поля – 2,5 см.

Назва статті - гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт (напівжирний шрифт).

Підзаголовки - гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт

(напівжирний шрифт).

Автор – ПІБ автора - повністю, місто (у круглих дужках), вирівнювання по лівому краю над назвою.

Курсив у тексті використовується для виділення іноземних слів, таких як: par exellence, in extenso чи специфічних понять. 

Якщо у тексті цитуються інші публікації, то вони пишуться звичайним шрифтом та беруться  у лапки. Цитати подаються звичайним шрифтом (Times New Roman, 12пт) та беруться у лапки.

Якщо є необхідність використовувати лапки в лапках, використовуються символи «...».

Якщо стаття включає ілюстрації, вони мають бути надіслані окремо та у найкращій можливій якості, розширення - 300 пікселей, ширина – 150мм або у форматі .tiff. Будь ласка, вказуйте джерело зображень (яким автором створене, посилання, інші друковані джерела і т.д.).

Використані джерела та публікації вказуються лише у зносках (не надавайте бібліографію в кінці статті) відповідно до правил, перерахованих нижче.

Зноски

Зноски повинні використовуватися лише в кінці сторінки (Times New Roman; текст зноски – 10пт, міжрядковий інтервал – 1,0; міжрядковий інтервал між зносками, які перераховуються – 1,5; нумерація – арабські числа).

Цитати, включені до зносок, друкуються звичайним шрифтом (Times New Roman, 10пт) і беруться в лапки.

Не потрібно вказувати ім’я видавця в бібліографічному описі.

Зразки бібліографічного опису у зносках:

  • книги та монографії:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, місце публікації, рік опублікування та кількість сторінок.

  • спільне видання, за редакцією:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище (ред.), заголовок звичайним шрифтом, місце публікації, рік опублікування та кількість сторінок.

  • стаття у спільному виданні:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, [в:] ініціали ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, місце публікації, рік опублікування та кількість сторінок.

  • стаття в періодичному виданні:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, повна назва періодичного видання без лапок, звичайним шрифтом, вказуючи обсяг, номер та рік опублікування, кількість сторінок.

Наприклад: Balcanica Posnaniensia 3, 1984, s. 295.

Якщо обсяг статті містить окремі частини, наприклад, проблеми, тоді використовується наступна позначка:  Kwartalnik Historyczny 100, 4, 1993,     s. 167.

Важливо! Не використовуйте додаткові позначки, такі як: t., vol., z., nr, no. і т.д., якщо зноска із того самого джерела і тієї самої сторінки, які і попередня, зазначається - Ibidem (звичайний шрифт).

Якщо зноска з того самого джерела, але з іншої сторінки, на відміну від попередньої, зазначається – Ibidem (звичайний шрифт), номер(и) сторінок.

Якщо ви посилаєтесь на те ж саме джерело знову, зазначається: ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, назва статті чи її скорочений варіант (для подальшого використання) звичайним шрифтом, сторінки чи ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, op.cit. (звичайним шрифтом), сторінки.

Важливо! Не поєднуйте обидва методи, а виберіть один, який буде використовуватися далі в тексті.

Рецензія: 

Рецензія друкується кеглем 12 пт, Times New Roman та не перевищує 10ти сторінок ( міжрядковий інтервал – 1,5).

Рецензія має містити оригінальний заголовок та повну інформацію про книгу (ПІБ автора, заголовок звичайним шрифтом, назва видавця, місце та рік опублікування, кількість сторінок (наприклад, 295 с.).

Текст рецензії має відповідати тим самим правилам, що і стаття.

Якщо рецензія містить посилання на інші публікації, то вони повинні бути вказані у зносках, відповідно до тих правил, що і зносках у статті.

Рецензія має бути представлена у вигляді відсканованого зображення обкладинки книги.