erfgd

Komunikat nr 3

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, (Polska)

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

(m. Łuck, Ukraina)

Szanowni Państwo

ZAPRASZAMY

do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Naukowym Historyków Kultury Fizycznej

 «Historia kultury fizycznej i sportu narodów Europy»,

który odbędzie się w dniach 1012 września 2018 roku

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Miejsce Kongresu

Hotel Kmicic w Złotym Potoku

Kongres będzie spotkaniem przedstawicieli nauki z różnych krajów Europy, zajmujących się historią kultury fizycznej i turystyki (m. in. wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz turystyki). Pierwszy Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej odbył się we wrześniu 2017 r. w Ośrodku „Hart” Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku nad Jeziorem Świtaź. 

Język konferencji:  języki europejskie 

Patronat Honorowy Kongresu:

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, J.M. Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Organizatorzy:

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Wychowania Fizycznego Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku