Шановні колеги!

Із задоволенням повідомляємо Вам про початок випуску нового електронного науково-методичного журналу «Педагогічний форум» (Тракійський університет, місто Стара Загора, Болгарія).

Метою цього видання є:

- висвітлення національних і міжнародних політик в галузі освіти;

- публікація наукових, науково-популярних, оглядових та інформаційних, психологічних і педагогічних матеріалів;

- популяризація кращих (в т. ч. закордонних) педагогічних практик;

- презентація нових опублікованих книг з проблем освіти;

- активізація дискусійного форуму з актуальних педагогічних питань та проблем.

Журнал призначений для вчителів, викладачів університету, студентів, спеціалістів і аспірантів, а також фахівців, задіяних у всіх сферах освіти.

Електронний журнал виходитиме 4 рази на рік.

ВКАЗІВКИ ДЛЯ АВТОРІВ

   Електронний науково-методичний журнал «Педагогічний форум» призначений для опублікування наукових, науково-популярних, оглядових та інформаційних матеріалів. Статті наукового характеру повинні містити оригінальні наукові ідеї та результати. Ці статті будуть проходити процедуру рецензування із залученням двох анонімних і незалежних рецензентів. Авторів статей планується сповіщати про результати рецензування шляхом відправки електронного повідомлення на подану адресу.

Матеріали будуть публікуватися болгарською, російською та англійською мовами. У разі використання болгарської та російської мов після основного тексту має обов’язково бути  резюме англійською, а також переклад назви статті та адреси автора (авторів).

Редагування статей не передбачено. Автори несуть повну відповідальність за правопис, орфографію, пунктуацію, стиль і графічне оформлення, а також цитування і логічне структурування запропонованих матеріалів.

Вимоги до матеріалів:

 • обсяг - від 6 до 20 сторінок файлом - MS Word для Windows (2007 або 2010).
 • розмір А4 з полями 2,5 см зверху, знизу, зліва і справа;
 • шрифт Times New Roman, 12 пт, одиничний інтервал, двостороннє вирівнювання.
 • Всі формули, математичні знаки і позначення в тексті повинні бути створені в Microsoft Equation (WORD) або як графічні зображення і додатки у вигляді файлів у форматі JPEG. Позиціоновані в тексті (перенесення тексту) зверху і знизу.
 • Графічні зображення, наявні в документі, повинні бути додані і у вигляді файлів у форматі JPEG.
 • Статті болгарською та російською мовами повинні містити перекладені англійською мовою назви матеріалів, імена авторів, резюме, найменування інституцій, поштових та електоронних адрес в кінці статті.
 • Назва повинна бути відцентрована на рядку з використанням шрифту Times New Roman 14 пт і надрукована жирними великими літерами.
 • Залишіть порожній рядок і вкажіть імена авторів, шрифт Times New Roman 12 пт, напівжирний.
 • Пропустіть 2 рядки після імен авторів і напишіть слово РЕЗЮМЕ, шрифт Times New Roman 12 пт, великими літерами, напівжирний шрифт, відцентровано.
 • Пропустіть один рядок і наведіть резюме (максимум 10 рядків), набрані курсивом, шрифт Times New Roman, 11 пт
 • Пропустіть один рядок і напишіть Ключові слова: шрифтом Times New Roman, 11 пт, напівжирний. Відступіть 1 інтервал і перерахуйте ключові слова в статті.
 • Після ключових слів залишіть 2 порожні рядки та введіть основний текст статті, шрифт Times New Roman, 12 пт, одиничний інтервал.
 • Для підзаголовків розділів або абзаців використовуйте шрифт Times New Roman, 12 пт, заголовкові букви, напівжирний, відцентровано. Підзаголовки необхідно відокремити від тексту за допомогою одного порожнього рядка.
 • Малюнки і таблиці не повинні виходили за поля. Малюнки і таблиці номеруются в тій послідовності, в якій вони з'являються в тексті. Назви таблиць розміщується над самими таблицями, а назви малюнків ставляться під ними. Таблиця N. і Мал. N., є порядковим номером і виділяються напівжирним шрифтом.
 • Список використаної літератури розміщується після останнього абзацу основного тексту і відокремляться від останнього двома рядками. Напишіть слово ЛІТЕРАТУРА шрифтом Times New Roman, 12 пт, великими літерами, напівжирний, залишіть один пустий рядок і введіть список використаної літератури. Джерела вказуються в абетковому порядку за прізвищем першого автора, а при декількох статтях одного і того ж автора - по наростаючій року випуску. На першому місці необхідно розташувати назви статей кирилицею.
 • Після розділу ЛІТЕРАТУРА пропустіть два порожні рядки і вкажіть ім'я кожного учасника та адресу інституції, яку він представляє, а також адресу електронної пошти шрифтом Times New Roman, 10 пт
 • У кінці статті залишіть два порожні рядки і введіть перекладені англійською мовою назву статті, імена авторів, резюме, інституції, адреси та електронну пошту.
 • Відступ для абзаців у текстів.
 • Список використаної літератури повинен містити літературні джерела, які доступні для перевірки або довідки.

 Література:

Подання літературних джерел у списку літератури здійснюється в АPА стилі (див. публікації Керівництва Американської психологічної асоціації), які широко використовувані в науці про освіту:

http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf.

Наприклад:

Журнали:

 1. Ненков, В. (2010). Няколко свойства на Фойербаховата конфигурация. Математика и информатика, 5, 42–61.

         Данный источник (одного автора) цитируется следующим образом: (Ненков, 2010).

 1. Buchholz, R. H. & Rathbun, R. L. (1997). An Infinite Set of Heron Triangles with Two Rational Medians. American Mathematical Monthly, 104, 107–115.

         Данный источник (двух авторов) цитируется следующим образом: (Buchholz & Rathbun, 1997).

 1. Goguen, J., Weiner, Т. & Linde, C. (1983). Reasoning and Natural Explanation. IJMMS, 19, 521–559.

Данный источник (нескольких авторов) цитируется следующим образом: (Goguen et al., 1983). Если списание многотомное, и каждый том или книга пронумерованы, то номер ставится в скобках после тома.

Например:

 1. Okumura, H. & Watanabe, M. (2008). Non-Archimedean Twin Circles of the Arbelos.

Mathematics Plus, 16 (3), 63–64.

Книги:

 1. Grozdev, S. (2007). For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian Experience (Theory and Practice). Sofi a: Association for the Development of Education.
 2. Atkin, J. M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom Assessment and the National Science Education Standards. Washington: National Academies Press.
 3. Mэрион, Д. Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир.

         Книги/сборники под редакцией:

 1. Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes (pp. 59–89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (сс. 44–104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б. В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“.

 

Підготовлені матеріали відправляти координатору з міжнародного співробітництва УДПУ Сушкевич О. В.: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.