крок

01

Початок: 27 червня 2022 року


Реєстрація для складання Магістерського тесту навчальної компетентності (далі – МТНК) для вступу на кон’юнктурні спеціальності.


Кінець: 18 липня 2022 року

крок

02

Початок: 10 серпня 2022 року


Проведення основної сесії МТНК для вступу на кон’юнктурні спеціальності.


Кінець: 17 серпня 2022 року

крок

03

Початок: 1 серпня 2022 року


Реєстрація електронних кабінетів.


Кінець: 15 вересня 2022 року

крок

04

Початок: 16 серпня 2022 року


Прийом заяв та документів для вступу за освітнім ступенем «Магістр».


Кінець: 15 вересня 2022 року

крок

05

Початок: 16 серпня 2022 року


Подача документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (замість МТНК на кон’юнктурні спеціальності).


Кінець: 23 серпня 2022 року

крок

06

Початок: 25 серпня 2022 року


Проведення індивідуальних усних співбесід з іноземної мови (замість МТНК) та фахових вступних випробувань для осіб зі спеціальними умовами вступу.


Кінець: 31 серпня 2022 року

крок

07

Початок: 10 вересня 2022


Проведення фахових вступних випробувань.


Кінець: 19 вересня 2022 року

крок

08

Не пізніше 20 вересня 2022 року


Оприлюднення списків осіб рекомендованих на навчання за кошти держаного або регіонального замовлення.


крок

09

До 18 год. 00 хв. 24 вересня 2022 року


Закінчення вибору вступниками місця навчання за держаним або регіональним замовленням (виконання вимог до зарахування).


крок

10

До 12 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року


Оприлюднення списків осіб рекомендованих на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


крок

11

До 15 год. 00 хв. 29 вересня 2022 року


Закінчення вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування).


крок

12

25 вересня 2022


Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням.


крок

13

До 1 жовтня 2022 року


Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше.