крок

01

Початок: 24 червня 2021 року.


Бюджетна пропозиція

Прийом заяв та документів для участі у творчих конкурсах та вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення.


Кінець: 6 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

Початок: 1 липня 2021 року.


Реєстрація електронних кабінетів вступників.


Кінець: 22 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

03

Початок: 14 липня 2021 року.


Прийом заяв та документів на перший курс бакалавра для осіб, що вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів та творчих конкурсів, що були складені з 01.07.2021 – 13.07.2021.


Кінець: 23 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

04

Початок: 14 липня 2021 року.


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра для осіб, які вступають на основі співбесіди.


Кінець: 16 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

05

Бюджетна пропозиція: 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 017 Фізична культура і спорт з 01 липня до 13 липня 2021 року.


Проведення творчих конкурсів.


Небюджетна пропозиція: з 14 липня до 23 липня 2021 року.

крок

06

Бюджетна пропозиція: з 01 липня до 13 липня 2021 року.


Проведення вступних іспитів.


Небюджетна пропозиція: з 14 липня до 23 липня 2021 року.

крок

07

Початок: 17 липня 2021 року.


Проведення співбесід.


Кінець: 19 липня 2021 року.

крок

08


До 12 год. 00 хв. 20 липня 2021 року.


Оприлюднення рейтингового списку вступників (вступ на основі співбесіди).


крок

09

Не пізніше 28 липня 2021 року.


Оприлюднення списків рекомендованих осіб, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.


крок

10

До 18 год. 00 хв. 02 серпня 2021 року.


Закінчення вибору вступниками місця навчання за державним або регіональним замовленням.


крок

11

10 серпня 2021 року.


Оприлюднення списків рекомендованих на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.


крок

12

До 12 год. 00 хв. 14 серпня 2021 року.


Закінчення вибору вступниками місця навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.


крок

13

9 серпня 2021 року.


Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням.


Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 16 серпня 2021 року.