Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Календар подій

Міжнародна науково-теоретична конференція присвячена 90-річчю Таджицького державного педагогічного університету імені Садриддіна Айні
Початок:  8 жовт. 2021, 8:00
Закінчення: 29 жовт. 2021, 23:59

unnamed

Таджицький державний педагогічний університет імені Садриддіна Айні запрошує до участі на міжнародну науково практичну конференцію «Роль Таджицького державного педагогічного університету імені Садриддіна Айні в підготовці педагогічних кадрів і розвитку системи освіти», присвяченої 90-річчю Таджицького державного педагогічного університету імені Садриддіна Айні, яка відбудеться 26 -27 листопада 2021 року.
Основні питання до розгляду:
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в період незалежності;
- компетентнісний підхід і використання сучасних технологій в навчальному процесі;
- філософські, соціальні, психологічні, педагогічні та методологічні проблеми сучасної освіти;
- взаємини Таджицького державного педагогічного університету імені Садриддіна Айні з науковими та освітніми установами країни і за кордоном;
- актуальні проблеми розвитку природних, точних, математичних і гуманітарних наук в період незалежності країни;
- актуальні питання освіти та шляхи їх вирішення;
- Перспективи розвитку університету;
Робочі мови конференції: таджицький, російська та англійська.
Вимоги до оформлення матеріалів:
- статті, які раніше не публікувалися;
- Обсяг статті повинен бути не менше 5 і не більше 15 сторінок;
- стаття повинна бути набрана в електронному вигляді шрифтом Times New Roman з одинарним інтервалом. Відстань між абзацами має бути рівномірним і рівним 1,25 см., розмір шрифту - 14;
- список використаної літератури, повинен бути приведений в кінці статті;
- цитати в квадратних дужках із зазначенням літератури і номера сторінки (наприклад [2, с.42]) - виконані креслення, малюнки, схеми обов'язково їх називати;
- автори несуть відповідальність за зміст статті, а також за достовірність наданої інформації;
Крайній термін подачі статей -1 листопада 2021 р
Адреса: 734003, Рудакі 121, Таджицький державний
педагогічний університет імені Садриддин Айни,
Контактний телефон: (+992) 224 27 09, 938 650 083