Бюджетні та контрактні конкурсні пропозиції

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини оголошує набір на денну та заочну форму навчання ЗА СТУПЕНЕМ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» з 12.07 до 24.07.2018 року.

 

Аспірантура   (04744) 4-02-81   0679186929    0989756080

Спеціальність/освітня програма

Форма навчання/

джерела фінансування

Термін навчання

Вступні випробування

011 – Освітні, педагогічні науки

денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р.

Іноземна мова

Загальна педагогіка

Теорія та історія педагогіки*

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р.

Іноземна мова

Теорія та методика професійної освіти

Професійна фахова підготовка (харчові технології)*

Професійна фахова підготовка (комп'ютерні технології)*

032 – Історія та археологія

денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р.

Іноземна мова

Історія України

Всесвітня історія*

053 – Психологія

денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р.

Іноземна мова

Загальна психологія

Вікова та педагогічна психологія*

073 – Менеджмент

денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р.

Іноземна мова

Менеджмент

Менеджмент*

231 – Соціальна робота

денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р.

Іноземна мова

Соціальна робота

Соціально-правовий захист*

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

 

Для вступу подаються такі документи:

  • заява;
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь «Магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
  • особовий листок з обліку кадрів П-2ДС, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
  • копія трудової книжки, завірена в установленому порядку;
  • письмова згода наукового керівника;
  • список опублікованих наукових праць та винаходів;
  • дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (до аспірантури);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.