Для забезпечення безперервності процесу підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, Уряд врегулював питання присудження здобувачам ступеня доктора наук.

Зокрема, вченим, які вступили після 1 вересня 2016 року до докторантури для завершення своїх дисертацій, надається можливість реалізувати в установлений законодавством строк свої права на присудження ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки.

Крім того, продовження строк дії нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів до 31 грудня 2020 року.

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-27-lipnya-2016-r-567