new.udpu.org.ua

Moodle 

Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини

Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

Електронне наукове фахове видання

Міністерство освіти і науки України 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 

Державна науково-технічна бібліотека України

Електронна бібліотека НАПН України

Бібліотека імені А.Ф Залевської (Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України) 

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка 

Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" 

Наукова бібліотека Уманського НУС