За рішеннями вченої ради УДПУ імені Павла Тичини (протокол №12 від 21.06.2016 року, протокол №2 від 26.09.2017 р.)  підготовка докторів наук здійснюється за такими спеціальностями:

011 – Освітні, педагогічні науки

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

053 - Психологія

073 – Менеджмент

231 – Соціальна робота