Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти в аспірантурі за освітнім ступенем доктор філософії за спеціальностями: менеджмент; соціальна робота; психологія; освітні, педагогічні науки; професійна освіта (за  спеціалізаціями); історія та археологія в розмірі 15 130,00 грн. (п’ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок за 1 навчальний рік).