Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти в аспірантурі за освітнім ступенем доктор філософії за спеціальностями: менеджмент; соціальна робота; психологія; освітні, педагогічні науки; професійна освіта (за  спеціалізаціями); історія та археологія в розмірі 16 015,00 грн. (шістнадцять тисяч п'ятнадцять гривень 00 копійок за 1 навчальний рік).