Підготовка докторів філософії в університеті здійснюється за такими спеціальностями:

011 – Освітні, педагогічні науки

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

032 – Історія та археологія

053 – Психологія

073 – Менеджмент

231 – Соціальна робота