Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"

Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про освіту"

Положення про аспірантуру Уманського державного педагогічного університете імені Павла Тичини

Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 283

Експеримент із захисту докторів філософії в разових вчених радах

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 06.03.2019 № 167